Fern

Fern


Brukskeramik Koppar kannor fat dekorerade med ormbunksmotiv